Фильтр Опций

Як і чому адвокатська допомога знижує економічні ризики?

Забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності є далеко не останнім фактором успішності бізнесу, оскільки економічна безпека забезпечує економічну стійкість підприємства.

І це не лише захист комерційної таємниці. Такий підхід можна назвати вузькопрофільним.

Зокрема, досить актуальним на сьогодні є питання фінансової безпеки, де добре налагоджений облік є запорукою захисту підприємства від розкрадань, дає можливість належного контролю за доцільністю та найбільш ефективним використанням ресурсів.

Крім того, ключовим фактором економічної безпеки являється конкурентоспроможність (наявність конкурентних переваг), що обумовлюється фінансовою забезпеченістю, кадровим потенціалом, належним рівнем технологічних процесів, раціональній та найбільш ефективній структуризації бізнес-процесів підприємства.

Конкурентоспроможність знаходиться у прямій залежності від вподобань споживача. Кожен покупець є споживачем, але не кожен споживач стає покупцем.

Продавець (постачальник) товарів через різні ринкові механізми задовольняє потреби споживачів і тому зацікавлений вивчати попит на товари чи послуги.

До критеріїв дослідження, як правило, відносяться:

 • вік;
 • рівень соціальної захищеності;
 • рівень доходу;
 • відношення до популярних брендів;
 • готовність витрачати багато часу на пошук;
 • відношення до реклами;
 • тощо.

Підприємницькій діяльності притаманні певні ризики, серед яких:

 • небезпека отримання збитків;
 • недоотримання очікуваного прибутку.

Причиною виникнення негативних наслідків можуть стати: зміна вартості певних товарів чи послуг, втрата платоспроможності покупців чи навіть одного основного покупця, зміна валютного курсу тощо.

Ризики завжди можливо знизити й в господарській практиці вже сформувалися такі основні принципи щодо зниження рівня ризику:

 • ризикувати лише в межах власного капіталу;
 • при прийнятті важливих рішень завжди враховувати можливі негативні наслідки, які мають реальну ймовірність настати;
 • не приймати рішень в яких незначні вигоди містять значні ризики.

Превентивними заходами завжди є диверсифікація – розподіл коштів між різними об’єктами вкладення.

Важливим моментом в питанні зниження ризиків є залучення фахівців в питаннях ведення господарської діяльності. Зокрема, участь адвокатів дасть можливість знизити ризики укладення договорів, які не дадуть можливості захистити інтереси підприємства у суді. Також, профільний адвокат з оподаткування забезпечить значне зниження ризиків дати привід контролюючим органам донарахувати податкові зобов’язання та застосувати фінансові санкції.

Джерело: slinko.com.ua/uk/

< Пред.   След. >